Rozšíření týmu

Od roku 2016 vám jsou k dispozici již dvě pedíkérky, Jana a Katka.